RKU RYUTSU KEIZAI UNIVERSITY

☒ Close

Tiếng ViệtCao học

Cao học

Ngành Nghiên cứu kinh tế

Ngành Nghiên cứu kinh tế có mục đích đào tạo nên những chuyên gia cao cấp có kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, lý thuyết lưu thông, cũng như đào tạo nên đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu giàu tính sáng tạo. Ngày nay, hoạt động kinh tế ở mỗi quốc gia đều tiến triển theo hướng phần mềm hóa, dịch vụ hóa, toàn cầu hóa, thông tin hóa và đã trở nên một tầm cao mới. Để đối ứng với hiện tượng kinh tế phức tạp như vậy, ngoài việc phải học tập những kiến thức ở mức độ cơ bản ở đại học, cũng không thể thiếu việc nghiên cứu mang tính ứng dụng và chuyên môn ở mức độ cao học. Chương trình thạc sĩ của ngành nghiên cứu này nhắm đến mục đích nghiên cứu nguồn gốc và toàn diện những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quản lý trong bối cảnh biến động lớn của nền kinh tế theo xu hướng quốc tế hóa, thông tin hóa, dịch vụ hóa, và để thực hiện được mục tiêu đó, chương trình đào tạo đã được sắp xếp chú trọng vào nhiều phương diện khác nhau của lĩnh vực kinh tế và quản lý. Chương trình đào tạo sau tiến sĩ đi nữa, chương trình đạo tạo vẫn hướng vào cùng một ý nghĩa như thế.

Ngành Nghiên cứu xã hội

Ngành Nghiên cứu xã hội có mục đích đào tạo những chuyên gia cao cấp có kiến thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như xã hội học lý thuyết, phúc lợi xã hội - xã hội học địa phương, xã hội học trong công nghiệp và du lịch, v.v… hay đào tạo đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu giàu tính sáng tạo. Cuối thế kỷ 20, xã hội Nhật Bản được cho là đã đạt đến xã hội công nghiệp tiên tiến, trong thế kỉ 21 ngày nay, ngoài sự tồn tại của một số lượng lớn người lao động không ổn định (vấn đề việc làm), còn có cả những vấn đề về năng lượng, vấn đề lương thực, vấn đề môi trường, v.v… nếu không được giải quyết trong mối tương quan với xu thế toàn cầu hóa, sẽ có thêm nhiều vấn đề khó khăn chồng chất. Vì vậy, yêu cầu được đặt ra là cần phải xác định một tầm nhìn mới và đào tạo nguồn nhân lực sao cho vượt ra khỏi nhận thức từ xưa đến thế kỷ trước trong việc đối ứng với cấu trúc và sự thay đổi của cộng đồng quốc tế và xã hội Nhật Bản, để đạt được kì vọng đang cao dần hướng đến việc đào tạo chuyên gia cao cấp trên căn bản nghiên cứu thực tiễn. Nhằm đáp ứng được kì vọng đó, ngành Nghiên cứu xã hội đang nổ lực trong nghiên cứu và giáo dục với trọng tâm là xã hội học phúc lợi, xã hội học địa phương, xã hội học công nghiệp, xã hội học du lịch, xã hội học lý thuyết.

Ngành Nghiên cứu thông tin vận tải

Ngành Nghiên cứu thông tin vận tải có mục đích đào tạo nên những chuyên gia cao cấp có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến thông tin vận tải, cũng như đào tạo nên đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu giàu tính sáng tạo. Trong chương trình thạc sĩ, mục tiêu của ngành là đào tạo nên những chuyên gia có kiến thức và năng lực chuyên môn ở mức độ cao có thể lên kế hoạch phát huy tốt hiệu suất và nâng cao trình độ của ngành vận tải cũng như thực thi hiệu quả ngành logistics, cũng như đào tạo đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu giàu tính sáng tạo có thể khai thác và phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu về thông tin vận tải một cách vô cùng tiên tiến và mang tính liên ngành.
Trong chương trình đào tạo sau tiến sĩ, mục tiêu của ngành là đào tạo những nhà giáo dục hoặc nhà nghiên cứu để đóng góp vào sự thành lập một hệ thống ngành học mới là ngành thông tin vận tải, đào tạo những chuyên gia cao cấp liên quan đến điều tra, lên kế hoạch, dự thảo hệ thống logistics hay hệ thống vận tải trên nền tảng công nghệ mạng thông tin, đào tạo những người làm kinh doanh có thể đảm nhiệm được hệ thống logistics hàng đầu trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau như chế tạo, vận tải, lưu thông, v.v…
Trong những năm gần đây, người ta ngày càng nhận ra "khái niệm logistics - vận tải không thể thiếu trong xã hội và doanh nghiệp", ngành nghiên cứu này là ngành nghiên cứu duy nhất ở Nhật bản gắn liền với khái niệm từ "vận tải", và tầm nhìn xa đó được đánh giá cao.

Ngành Nghiên cứu luật

Ngành Nghiên cứu luật có mục đích đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn có thể đáp ứng được những vấn đề pháp lý trong các doanh nghiệp và trong thể chế chính quyền tự trị địa phương. Điều mà xã hội ngày nay yêu cầu là đào tạo được nguồn nhân lực trang bị hiểu biết sâu và rộng trong lĩnh vực luật kinh doanh và liên quan đến hành chính tự trị, có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, có thể cống hiến cho xã hội như là những chuyên viên chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, tổ chức phi lợi nhuận (NPO), v.v... Trong xã hội hiện nay, việc tôn trọng luật pháp trong hoạt động doanh nghiệp (tuân thủ luật) được đòi hỏi cao, ngoài ra cơ cấu kiểm soát nội bộ một cách hoàn hảo trong tổ chức doanh nghiệp và việc quản lý điều hành nó (quản trị doanh nghiệp) cũng đang trở thành vấn đề lớn. Trong lĩnh vực chính trị - hành chính cũng vậy, một mặt cải cách hành chính mở rộng đến địa phương, mặc khác phân quyền địa phương được tiến hành, chào đón sự xuất hiện thật sự của "thời đại địa phương", không chỉ yêu cầu cải cách thể chế tự trị mà còn đòi hỏi sự quản lý điều hành của địa phương dựa trên hợp tác với người dân (quản trị địa phương).
Để đối ứng lại nhu cầu của xã hội theo sự thay đổi của một thời đại như thế, mục tiêu giáo dục của ngành nghiên cứu này là đào tạo những nhà nghiên cứu hay những chuyên viên có trình độ cao và kiến thức pháp luật chuyên sâu và tiên tiến, có tư duy pháp luật, phù hợp với việc quản lý điều hành trong các doanh nghiệp hoặc trong thể chế chính quyền tự trị hay trong các tổ chức phi lợi nhuận (NPO).

Ngành Nghiên cứu sức khỏe thể thao

Ngành Nghiên cứu sức khỏe thể thao có mục đích đào tạo những chuyên gia cao cấp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, có thể góp phần vào việc thúc đẩy khuyến khích thể thao thi đấu và thể thao trọn đời ở ngay tại địa phương.
Những thành thích thực tế hay tài nguyên của ngành nghiên cứu này dựa trên nền tảng của khoa Sức khỏe thể thao đã được thành lập vào tháng 4 năm 2006 vẫn không đủ, nhưng căn cứ vào hiện trạng còn thiếu những câu lạc bộ thể thao địa phương hình thức tổng hợp thuộc diện chính sách quốc gia hay thiếu các nhà lãnh đạo như là của tổ chức sức khỏe Nhật Bản 21, v.v… nên đặc biệt mục tiêu của ngành là đào tạo những người lãnh đạo thúc đẩy thể thao theo hướng chuyên môn hóa thể thao trọn đời và thể thao thi đấu trong các địa phương (nguồn nhân lực có khả năng lập kế hoạch, quản lý điều hành, lãnh đạo, v.v…). "chương trình thạc sĩ dạng đào tạo chuyên gia cao cấp" liên quan đến chuyên ngành Nghiên cứu sức khỏe thể thao này là đặc thù riêng không thể thấy ở những ngành nghiên cứu trong đại học khác.