RKU RYUTSU KEIZAI UNIVERSITY

☒ Close

Tiếng ViệtCác khoa
và ngành học

Các khoa và ngành học

Khoa Kinh tế

Kể từ sau khi sáng lập năm 1965, khoa Kinh tế mang tính nhất quán và luôn trong mối liên hệ mật thiết với lĩnh vực công nghiệp, đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực dồi dào, và thực hiện nghiên cứu những vấn đề liên quan chung đến nền kinh tế lấy lưu thông hàng hóa làm trọng tâm. Khoa Kinh tế có ngành Kinh tế, và ngành Quản trị kinh doanh, lấy những kiến thức chuyên môn làm cơ sở nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, được chuẩn bị khả năng xử lý thông tin chính xác và có tầm nhìn quốc tế rộng.

Ngành Kinh tế

Department of Economics

Nắm bắt phương pháp tư duy nhận định xã hội

Mục đích của ngành học này là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức cơ bản để đánh giá chính xác tình hình kinh tế - xã hội và có khả năng áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn.

Ngành Quản trị kinh doanh

Department of Business Administration

Theo đuổi quản trị kinh doanh để có thể áp dụng trong thực tế sống

Mục đích của ngành học này là đào tạo những chuyên viên có hiểu biết cơ bản về quản trị kinh doanh nói chung, và thông qua giáo dục thực tiễn, những chuyên viên này còn có thể xử lý đa dạng các vấn đề trong hiện trạng thực tế.

Khoa Xã hội

Khoa Xã hội được thành lập nhằm liên kết hoạt động với ngành Kinh tế với mục đích phát triển kinh tế tiên tiến của xã hội con người, học tập các phương pháp thực tiễn và cải tiến về việc hình thành nguồn nhân lực dồi dào trong bối cảnh quá độ của sự phát triển kinh tế đó. Trong khoa Xã hội có ngành Xã hội và ngành Du lịch quốc tế, mục đích đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, được trang bị đầy đủ những kiến thức xã hội học.

Ngành Xã hội

Department of Sociology

"Phúc lợi xã hội", "chăm sóc trẻ em"," tâm lý học". Đào sâu hiểu biết về con người và xã hội

Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực có hiểu biết về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như công nghiệp, xã hội, văn hóa, khu vực, giáo dục, phúc lợi, v.v…và những nhân lực này đã được trang bị năng lực làm việc và năng lực tư duy thực tiễn nhằm xử lý thích hợp những vấn đề đó.

Ngành Du lịch quốc tế

Department of Tourism

Học lý thuyết và thực hành, trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch

Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực mang tầm quốc tế có thể làm việc một cách tích cực và được trang bị sẵn kiến thức chuyên môn và năng lực tư duy linh hoạt trong định hướng của sự phát triển công nghiệp, khu vực, xã hội, văn hóa mà trọng tâm là du lịch hay hiểu biết về sự khác biệt giữa các nền văn hóa với nhau.

Khoa Thông tin lưu thông

Khoa Thông tin lưu thông được thành lập năm 1996. Được xây dựng bởi đội ngũ giáo viên có chuyên môn về công nghệ thông tin liên quan đến kỹ thuật công nghiệp, đội ngũ giáo viên có chuyên môn về vận tải và phân phối thương mại liên quan đến kinh tế - quản lý, cùng với đội ngũ giáo viên có chuyên môn về giáo dục văn hóa xã hội phổ thông, và hiện đang được tổ chức như một đoàn thể những người làm công tác nghiên cứu giáo dục chưa từng có. Hiện khoa đang thúc đẩy việc giáo dục một cách thực tiễn dựa trên chương trình đào tạo nhân lực Logisctics liên kết công nghiệp và trường học dưới sự ủy thác của Bộ Kinh Tế Công Nghiệp.

Ngành Thông tin lưu thông

Department of Distribution and Logistics Systems

Học tập thực tế về lĩnh vực logistics hàng đầu

Ngành Thông tin lưu thông lấy khái niệm về logistics làm nòng cốt, mục đích của ngành là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phối hợp hiệu quả ngành công nghệ thông tin và ngành lưu thông, có tầm nhìn rộng, và có thể thiết kế được hệ thống kinh tế - xã hội.

Khoa Luật

Khoa Luật được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu của khu vực và của lĩnh vực công nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng hoạch định chính sách và thực hiện nó dựa trên việc áp dụng kiến thức pháp luật. Khoa Luật có ngành Luật kinh doanh và ngành Hành chính tự trị, mục đích là đào tạo nguồn nhân lực có tư duy logic hay cảm giác cân bằng dựa trên những kiến thức về pháp luật, được trang bị cả về nhân cách với việc giáo dục sâu rộng.

Ngành Luật kinh doanh

Department of Business Law

Học luật pháp giúp ích cho cuộc sống và kinh doanh

Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực hiểu biết sâu về ý nghĩa hiện đại của quản trị doanh nghiệp hay sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp, có thể áp dụng thực tiễn những hiểu biết đó trong lĩnh vực kinh doanh.

Ngành Hành chính tự trị

Department of Local Government

Trao dồi kinh nghiệm bản thân với các bí quyết trong hoạt động kích hoạt khu vực

Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực có hiểu biết chuyên môn về hành chính - chính trị hay pháp luật chuyên nghiệp, có thể phát huy năng lực hoạch định chính sách hay khả năng tư duy pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến tự trị địa phương.

Khoa Sức khỏe thể thao

Khoa Sức khỏe thể thao được thành lập năm 2006. Được thành lập nhằm để tìm kiếm phương cách giải quyết những vấn đề mà Nhật Bản hiện đang đối diện thông qua việc khuyến khích các hoạt động thể thao. Dĩ nhiên mục đích của khoa Sức khỏe thể thao là hướng đến việc nâng cao năng lực thi đấu của các môn thể thao, ngoài ra khoa còn có mục đích trao dồi kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm da dạng liên quan đến lĩnh vực thể thao và sức khỏe, và học tập năng lực giải quyết vấn đề.

Ngành Sức khỏe thể thao

Department of Health & Sport Sciences

Từ vận động viên cho đến các nhà lãnh đạo. Học thực tiễn để thực hiện các ước mơ

Ngành Sức khỏe thể thao có mục đích đào tạo nguồn nhân lực không chỉ có thể hoạt động tích cực như một vận động viên chuyên nghiệp mà còn là hoạt động duy trì và tăng cường sức khỏe cho độ tuổi từ thanh thiếu niên đến người già, đóng góp vào việc đẩy mạnh giáo dục nhà trường hay giáo dục xã hội.
thể thao này là đặc thù riêng không thể thấy ở những ngành nghiên cứu trong đại học khác.